Запослени

Наставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Гордана Глишић професор разредне наставе
2 Зора Цветић професор разредне наставе
3 Вера Јоксимовић професор разредне наставе
4 Дејан Славковић проф.српске књижевности и језика
5 Катарина Јевтић професор разредне наставе
6 Раденко Милошевић професор математике
7 Вера Јовашевић професор енглеског језика
8 Бојана Поповић професор француског језика
9 Љиљана Иванковић проф. информатике и рачунарства
10 Душица Станојевић професор биологије
11 Бранимир Николић проф. фузичког и здравственог васпитања
12 Благица Недељковић наставник физике
13 Јелена Гојковић професор географије
14 Стаменка Бојовић професор историје
15 Марица Дашић наставник музичке културе
16 Јован Тимотијевић вероучитељ
17 Александра Ћосић Маринковић професор ликовне културе
18 Зоран Срећковић професор хемије
19 Горан Станојевић проф. техничког образовања

Ваннаставни кадар

Редни број Име и презиме Врста стручне спреме
1 Весна Урошевић директор
2 Љиљана Пејовић секретар
3 Андријана Јовановић стручни сарадник - педагог
4 Снежана Каравидић помоћни радник
5 Мирјана Пејовић помоћни радник
6 Марија Поповић помоћни радник
7 Катарина Милошевић рачуновођа
8 Владан Јаћимовић домар
9 Сања Ранковић Илић психолог
10 Вера Јовашевић библиотекар
11 Наташа Жижовић библиотекар