Историјат школе

Доња Трепча се налази у западноморавској котлини. Расута је по падинама брда Вујан, Буковик и Oстрице на удаљености 14 километара од Чачка. Насељавање овог терена почело је у 18.веку. До 1897.године родитељи који су желели да школују своју децу, морали су их уписивати у школу у Мојсињу, јер у Доњој Трепчи није постојала школа. Жеља…

School history

Donja Trepca is situated in the valleys of the West Morava river. It is scattered over the hills of Vujan, Bukovic and Ostrica, fourteen kilometres away from the town of Cacak. The settling of this area started back in the 18th century. The village of Donja Trepca did not have its own school, so until…

Histoire de l’école

Donja Trepča est situé dans la valée de Morava d’ouest, sur les pentes des monts Vujan, Bukovik et Ostrica à lointain de 14 kilomètres de Čačak. La colonisation de ce terrain commençait à XVIIIe siècle. Jusqu’ à 1897. les parents qui désiraient faire étudier leurs enfants, devaient les inscrire à l’école à Mojsinje, parce que…