• У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
  • Благовремено најављујемо изостанак са посла и промену активности.
  • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних. термина и распореда часова.
  • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
  • Мобилни телефони су нам искључени за време састанака.
  • Проблеме решавамо разговором.
  • Стварањем добре радне атмосфере подстичемо сарадничке односе.
  • Радник информише oдељенског старешину ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
  • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.