од 1. до 4. разреда 32 ученика
Матична школа од 1.-4.разреда
 23 ученика
Горња Трепча од 1.-4.разреда
6 ученика
Станчићи од 1.-4.разреда
3 ученика
I  РАЗРЕД (9 ученика)
Зора ЦветићМарица РистићКатарина Јевтић
1. Матија Бојовић
2. Ђурђина Вујичић
3. Анђела Зарић
4. Невена Вујовић
5. Анђела Пауновић
6. Ирина Пајовић
7. Димитрије Радојичић
8. Јелена Рацић
9.Лена Урошевић
II РАЗРЕД ( 11 ученика)
Гордана ГлишићМарица РистићКатарина Јевтић
1. Давид Ђоковић1. Сара Гојковић1. Ђурђа Ракетић
2.Обрад Обрадовић2. Милица Гојковић
3. Виктор Павловић3. Лена Милошевић
4.Стефан Урошевић4. Николина Петровић
5. Елена Степановић5. Магдалена Гојковић
III РАЗРЕД ( 8 ученика)
Зора ЦветићМарица РистићКатарина Јевтић
1. Ђорђе Бојовић1. Јовица Јовановић
2. Илија Пајовић
3. Матеја Урошевић
4. Дуња Тепчевић
5. Марија тошић
6.Коста Браловић
7.Давид Јовановић
IV РАЗРЕД (4  ученика )
Гордана ГлишићМарица РистићКатарина Јевтић
1. Милан Павловић1. Сонита Јовановић1. Александра Поповић
2. Ђурђина Петровић