• Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Присуствујемо родитељским састанцима и редовно се информишемо о успеху и понашању свог детета.
 • Сарађујемо са школом током целе школске године.
 • Обавезни смо да се одозовемо позиву одељенског старешинe и школе.
 • Благовремено обавештавамо школу и одељенског старешину о разлозима изостанака детета из школе.
 • Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи.
 • Обавештавамо одељенског старешину и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да се насиље дешава међу ученицима.