У школи је одржано предавање на тему ,,Како израдити критеријуме оцењивања“. Аутори су Наташа Турунташ и Марина Павловић.