Вера Јоксимовић
професор разредне наставе у ИО Горња Трепча
(1968- 2020)