Доња Трепча се налази у западноморавској котлини. Расута је по падинама брда Вујан, Буковик и Oстрице на удаљености 14 километара од Чачка. Насељавање овог терена почело је у 18.веку. До 1897.године родитељи који су желели да школују своју децу, морали су их уписивати у школу у Мојсињу, јер у Доњој Трепчи није постојала школа. Жеља грађанства овог места била је да имају своју школу и 1897. године отворена је школа у Доњој Трепчи.

Новооснована школа радила је у приватној згради, а 1912.године подигнута је школска зграда на земљишту које је купљено од Божидара Гојковића. Доња Трепча је ослобођена 22.децембра. Одмах по ослобађању школске зграде су оправљене. Школа је почела да ради 1945.године.

Први Савет школе конституисан је 8.марта 1965.године. Шездесетих година у чачанском крају школе добијају своја симболична имена. У Доњој Трепчи на неколико седница Савета расправљано је и о имену школе. Првобитно је било договорено да се школа зове „Пали борци“. Најзад је 1969.године решено да се установа назове по датуму када је ово место ослобођено од окупатора. И данас носи тај назив Основна школа „22.децембар“. Датум 22.децембар дуго је био Дан ЈНА, али је образложено да тај дан треба да подсећа на пале ратнике из више временских периода.

Данас школа има и два издвојена одељења у Горњој Трепчи и Станчићима. То су четвороразредне школе у којима се настава изводи у комбинацији два разреда. У школи се изучавају два страна језика енглески и француски.