Начин на који деца реагују на кризну ситуацију може да варира у зависности од фактора, па и узраста. Чак и деца која у почетку не изгледају као да су веома погођена могу у неком тренутку током наредних недеља почети да пролазе кроз фазе лошег понашања више него обично и да показуује значајне знакове стреса. У наставку се наводе неки од уобичајених начина на које деца реагују када су под стресом.