Одељење за психологију Филозофског факултета у Београду саставилo је опште препоруке за запослене у образовно-васпитним установама о томе како разговарати са децом и младима у ситуацији кризе и високо трауматичним ситуацијама, као и смернице о томе како можете помоћи себи и ученицима.

У смерницама се баве начинима којима можете да повећате своје капацитете, како да приступите ученицима, њиховим реакцијама и осећањима, како да разговарате са њима о трауматичној ситуацији и одговорите на нека питања која ученици могу имати. Смернице можете погледати овде.

Leave a Comment